Avstyckning av tomter

Det finns många olika anledningar till att stycka av sin tomt. I vissa fall kan det vara att man ärvt en stor tomt och inte har möjlighet att själv sköta om den. Men fallet kan även vara att man inte är i behov av en så pass stor tomt. I det flesta fallen kan det även vara ekonomisk fördelaktigt att stycka av sin tomt.

Att stycka av tomten innebär att tomtägaren separerar en del från den huvudsakliga arean, detta kallas även för avstyckning. Den vanligaste anledningen för avstyckning är att ägaren vill sälja en del av tomten för att tjäna extra pengar. Beroende på tomtens efterfrågan finns det därefter möjlighet att den inbringar en större summa pengar. Enskilda lotter är oftast värda betydligt mer än den sammanlagda fastigheten.

Att tänka på vid avstyckning av tomt

Det finns en del som du måste ta hänsyn till innan du väljer att stycka av din tomt. Dock finns det tre grundläggande punkter att ta hänsyn till och att tänka på och dessa är:

  • Sälj en del av tomten som är mest värd för att få största möjliga vinst.
  • Planera avstyckningen noggrant.
  • Ansök om avstyckningen i tid.
  • Undersök om kommunen har särskilda direktiv.

Det är viktigt att planera avstyckningen så noggrant som möjligt. Markera ut var avstyckningen ska ske på planritningen och fundera sedan. Det är viktigt att fundera på och ta hänsyn till hur du kan avstycka tomten på bästa sätt för att få optimalt användningsområde av tomterna o tjäna mest pengar. I vissa fall kan det vara mer fördelaktigt att stycka av två mindre tomter än en stor, undersök vad som efterfrågas på marknaden innan beslut fattas. Sedan är det viktigt att ansöka om avstyckningen i god tid då det kan vara långa väntetider innan beslutet fattas. Innan du kontaktar Lantmäteriet för krävs det att du kontaktar kommunen och ansöker om bygglov för avstyckningen. Bygglovet i sig kan också ta olika lång tid och därför är det viktigt att vara ute i god tid med sin ansökan. Det är även viktigt att kolla upp om kommunen har särskilda direktiv. Vissa kommuner har exempelvis direktiv när det kommer till bevarande av åkermark. Således kan detta påverka om du kan få tillstånd att stycka av tomten.