Engelska trädgårdar

Den engelska trädgården skapades i England under 1700-talet, som en reaktion mot den då rådande trenden med franska, hårt tuktade trädgårdar av den typ som finns i bl.a.  Versailles. Den typen av trädgård var populär även i Storbritannien, men 1700-talets engelska landskapsarkitekter, som ville ge naturen ett större utrymme i godsens och herrgårdarnas trädgårdar. 

En viktig föregångare till den engelska trädgården var slottsträdgården vid Castle Howard. Den trädgården modellerades i stor utsträckning på slottsträdgården vid Versailles, men innefattade också en mer ”naturlig” del, nedanför en ås som delar av den från den mer formella franska trädgården. Castle Howard och dess trädgårdar har synts i flera filmer och tv-serier, däribland filmatiseringarna av Brideshead Revisited från 1981 och 2008.

Influenser

En viktig influens för de engelska landskapsarkitekterna var de japanska och kinesiska trädgårdarna, även om de flesta av dem aldrig hade sett en sådan. Reseberättelser från Östasien hade börjat publiceras, och där förekom många beskrivningar av österländska trädgårdar. Det som framför allt fick fäste var idén att trädgården skulle presentera en idealbild av naturen. Hur naturen ser ut skiljer sig ju dock en hel del mellan Kina och England, och de engelska trädgårdarna kom därför att se helt annorlunda ut.

De engelska trädgårdarna uppstod i den inledande fasen av den rörelse inom konst och litteratur som brukar kallas romantiken. Romantiserandet av det förgångna, och av den vilda naturen, var viktiga beståndsdelar i denna rörelse. Trädgårdarna planerades för att se större ut än de egentligen var, och med hjälp av dammar och fördämningar gavs intrycket att floder löpte genom trädgårdarna. Dessutom byggde man små tempel i antik stil i många trädgårdar, ibland medvetet medfarna för att få dem att se äldre ut än de egentligen var.

Den engelska trädgården har haft ett stort inflytande på parker och trädgårdar över hela världen. I Sverige finns flera parker i denna stil, bl.a. Drottningholms slottspark och Hagaparken i Stockholm.