Kinesiska trädgårdar

De kinesiska trädgårdarna hör till de äldsta i världen, och har haft stort inflytande på utformningen av trädgårdar och parker över hela världen. De första trädgårdarna i Kina anlades troligen under Shang-dynastin, kring år 1500 före Kristus. 

Dessa trädgårdar var en sorts parker, som anlades av kungligheterna och adeln för att användas som jaktmarker, eller för odling av frukt och grönsaker. Tre olika skrivtecken användes vid denna tid för att beteckna trädgårdarna: you, pu och yuan. You var en jaktpark, pu en park för odling av olika växter. Yuan, slutligen, blev med tiden det enda skrivtecknet för att beteckna trädgårdar. Det ursprungliga yuan-tecknet består av en fyrkant som symboliserar muren kring trädgården, och inneslutet i denna fyrkant en mindre fyrkant som symboliserar en damm, och ett tecken för en plantering eller ett granatäppelträd.

Kännetecken

Vatten är alltid en viktig beståndsdel i en kinesisk trädgård, i form av dammar, bäckar eller konstgjorda sjöar. Syftet med trädgården kan vara antingen att erbjuda förströelse och imponera på besökare, eller att erbjuda en tillflyktsort från världen utanför. I båda fallen ska trädgården presentera ett idealiserat landskap i miniatyr, som visar hur den harmoni som bör råda mellan människa och natur ser ut. Denna idé blev viktig också för de som utformade de japanska trädgårdarna. De första japanska trädgårdarna anlades av köpmän som besökt de kinesiska kejserliga trädgårdarna, som alltså lyckades mycket bra med sitt syfte att imponera på besökare.

En annan idé från de kinesiska trädgårdarna är sicksack-gångarna, som vindlar sig fram genom trädgården och gör det möjligt att skapa flera olika landskapstyper i en och samma trädgård. Den som följer stigen kommer att möta en landskapstyp i taget, där varje landskapstyp är en noga uttänkt tablå.

Det finns flera kinesiska trädgårdar i Europa. I Sverige har en kinesisk trädgård anlagts i Bastedalens gamla kalkbrott i Värmland. Även Östasiatiska muséet i Stockholm har en kinesisk trädgård.