Så kan du bli självförsörjande

Krismedvetenheten ökar i samhället. Därför vill många nu bli självförsörjande. I den här artikeln får du reda på några bra saker att tänka på för att uppnå det målet.

Många har en dröm om att bli självförsörjande. Att bli sant självförsörjande är minst sagt en utmaning, men det är inte omöjligt. Innan du ger dig i kast med projektet det innebär att bli självförsörjande bör du titta på din omedelbara krisberedskap. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska du själv kunna klara din försörjning i 72 timmar om det är så att samhället drabbas av någon form av kris där viktiga samhällsfunktioner sätts ur spel. Det kan du exempelvis göra genom att inhandla ett färdigt krispaket från Criseq, en internetbutik inriktad mot krisberedskap och ”prepping”.

Täck grunderna – klara 72 timmar

prepDet är en orolig värld just nu och det finns många hot som kan ställa till det när det gäller tillgången till mat. En svensk myndighetsrapport som publicerades för några år sedan konstaterade till exempel att en minskad tillgång på olja kan göra att många i Sverige tvingas leva under svältgränsen. Att oljeproduktionen skulle minska är förstås bara ett av många möjliga scenarier som innebär att tillgången på mat skulle försämras. Grunden är alltså att du och din familj ska klara tre dygn på egen hand. Om du har möjligheter kan du dock säkra försörjningen för längre tid än så. Det är dock ett måste att du har tillgång till odlingsbar mark.

Odla själv

Vad ska du odla? Ellinor Lod som bor i Örebrotrakten har under många år strävat mot ett självförsörjande liv. Hennes tips är helt enkelt att inte komplicera saker i onödan. Enligt henne är det bäst att du försöker odla vad du är sugen på att äta, sedan utvärdera resultaten allt eftersom. Fler av hennes råd är:

  • Be om hjälp från grannar
  • Tro på dig själv
  • Läs och utbilda dig själv

Beroende på vilken typ av grönsaker du odlar kan du räkna med att skörda mellan april-november. Om du har ett växthus är det inte omöjligt att du kan i princip odla året om.