Tips om att köpa och bo i radhus

Att bo i radhus är perfekt när du har barn och vill ingå i en större gemenskap. Radhus är sammanbyggda och du delar innervägg med granen. När du köper radhus behöver du ett bolån och det är viktigt att du tar med ränta och amortering i din ekonomiska kalkyl.

Om du bor i en lägenhet och vill köpa radhus med tillhörande trädgård finns det några saker som du måste tänka på. När du ska köpa en bostad behöver du ta ett bolån för att finansiera köpet. När du tar ett bolån måste du se till att du har utrymme i din ekonomi för att betala ränta och amortering. Räntan är en annan sak som du ska fundera på. Du kan ha en rörlig ränta eller en fast ränta. Välj det som passar dig bäst. Tänk på att det ofta tillkommer kostnader utöver själva bostaden som pantbrev. Radhus brukar ofta vara lite billigare än fristående villor vilket är en fördel.

Radhus är annorlunda jämfört med fristående villor

Att bo i ett radhus skiljer sig en del från att bo i en fristående villa. I radhus bor du mycket närmare dina grannar. Radhus sitter ihop med varandra vilket gör att du delar vägg med grannen och ibland även trädgård. Om du har en gemensam trädgård och vill börja odla är ett tips att prata med grannarna innan du köper för att inte bli besviken. Ibland kan radhus vara bostadsrätter. Om radhuset är en bostadsrätt slipper du betala lagfart och pantbrev när du köper huset. Föreningen sköter då också allt yttre underhåll som takbyte och skötsel av fasad. Även om radhuset inte är en bostadsrätt brukar det finnas en samfällighet som sköter snöskottning och liknande. En samfällighet liknar en bostadsrättsförening och det kan vara bra att läsa på om vad som gäller innan du köper. När du bor i radhus är en fördel den sociala gemenskapen. När du bor nära dina grannar brukar det uppstå en annan typ av gemenskap och barn brukar ofta springa över till kompisar i området.

Fördelar med radhus:

  • Löpande underhåll som snöskottning brukar ingå i samfälligheten.
  • Uppvärmningskostnaderna blir lägre eftersom du bor nära grannen.
  • Ofta barnvänliga omgivningar.
  • Social gemenskap.
  • En samfällighet brukar ha diverse trädgårdsredskap att låna.